Okrągły stół dla Warszawy

Chcemy aby warszawski samorząd tworzyli ludzie, dla których najważniejsze jest Miasto i Współdziałanie.

Do wyborów samorządowych pozostało

Wybierzmy rządzących Warszawą świadomie.

Dni
Godzin
Minut
Sekund

O inicjatywie

to wspólna inicjatywa różnorodnych koalicji i sieci organizacji pozarządowych oraz mediów obywatelskich przed wyborami samorządowymi 2024. Jej celem jest rozmowa o Warszawie obywatelskiej, aktywnej, partycypacyjnej i partnerskiej - do udziału w której zapraszamy aktywnych mieszkańców i aktywne mieszkanki, przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych i ruchów nieformalnych, a także kandydatów i kandydatki na Prezydenta Warszawy oraz do Rady m. st. Warszawy.

Dlaczego?

Okrągły Stół dla Warszawy organizujemy, bo chcemy aby warszawski samorząd tworzyli ludzie, dla których najważniejsze jest Miasto i Współdziałanie, którzy potrafią porozumieć się ponad politycznymi podziałami na rzecz Warszawy, w której mieszkańcy i mieszkanki czują się podmiotowo, a warszawskie organizacje są traktowane partnersko.

W ciągu ostatnich 35 lat – Warszawa stała się wielokulturową metropolią, jedną z liderek rankingu europejskich miast przyszłości, miastem, które przekazuje ponad 300 milionów złotych rocznie na działania warszawskich organizacji pozarządowych. Z drugiej strony – jest jeszcze wiele do zrobienia – w różnych aspektach partnerskiego i partycypacyjnego rozwoju – Warszawę wyprzedzają inne miasta w Polsce, a same warszawskie organizacje oceniają jakość dialogu obywatelskiego z Urzędem m. st. Warszawy na “tróję”.

Co proponujemy?

Przedwyborczy Okrągły Stół dla Warszawy składać się będzie z trzech elementów:

Nasz głos! Ankieta obywatelska

Najpierw zapytaliśmy Was – przedstawicieli i przedstawicielki warszawskich organizacji społecznych, ruchów nieformalnych i wspólnot sąsiedzkich – co chcielibyście zmienić w funkcjonowaniu Miasta i o co chcielibyście zapytać kandydatów/kandydatki do władz Warszawy.

Wyniki ankiet będą stanowiły bazę tematów dla Okrągłego Stołu dla Warszawy oraz były przekazane uczestnikom Debaty Wiceprezydenckiej.

Tutaj znajdziesz pytania/postulaty od organizacji/sieci organizacji.

Okrągły Stół dla Warszawy: Rada Warszawy

22 marca, piątek, 11:00-16:00, Centrum Wsparcia Koordynacji, Sienna 39

W Okrągłym Stole udział wzięli: kandydatki i kandydaci do Rady Warszawy oraz przedstawicielki i przedstawiciele warszawskich komisji dialogu społecznego i innych sieci, koalicji organizacji pozarządowych, inicjatyw sąsiedzkich i ruchów nieformalnych.

W trakcie spotkania – w ramach “podstolików” tematycznych – skupiając się na problemach, a nie na przedwyborczej walce – uczestnicy/czki pracowali nad konkretnymi zmianami dla Warszawy. Wyniki prac „podstolików” dostępne są tutaj), sesję podsumowującą Okrągłego Stołu można zobaczyć poniżej.

Debata Wice-prezydencka “Warszawa Obywatelska?”

3 kwietnia, 18:00, Teatr Powszechny

Debata podczas której będziemy mieli szansę porównać wizję Warszawy kandydatek i kandydatów na wice-prezydenta Miasta i skonfrontować je z rezultatami warsztatów Okrągłego Stołu.

Inicjatorki/ Inicjatorzy Stołu

Okrągły Stół dla Warszawy to wspólna inicjatywa różnorodnych koalicji i sieci organizacji pozarządowych oraz mediów obywatelskich. W sumie zrzeszamy ponad 250 organizacji. Inicjatorkami i Inicjatorami Stołu są: pozarządowe części Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców, Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury, Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Rekreacji i Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły oraz Federacja Inicjatyw Oświatowych, Federacja Mazowia, Inicjatywa 35. Rok Wolności, Partnerstwo Otwarty Jazdów,  IMI Radio, Portal warszawa.ngo.pl i Radio Kapitał.

Skontaktuj się z nami: info@okraglystol.waw.pl

Inicjatywę dofinansowała Fundacja Batorego.

organizacji zrzeszonych w podmiotach organizujących
0
inicjatorek/inicjatorów Okrągłego Stołu dla Warszawy
0
tylu radnych wybieramy do Rady Warszawy
0

Odpowiedzi przesłane przez kandydatki i kandydatów

Głos organizacji pozarządowych często jest niesłyszany. Jako przyszła radna chciałabym wprowadzić spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych minimum raz na kwartał, a raz w miesiącu wyznaczyć dzień na spotkania indywidualne z NGOsami i ruchami nieformalnymi. Chcę, żeby NGOsy miały więcej do powiedzenia w Warszawie, bo to te organizacje są najbliżej mieszkańców i to one wiedzą czego tak na prawdę mieszkańcom brakuje. Nie wyobrażam sobie Warszawy dobrze zarządzanej bez udziału obywateli. Czas na Warszawę Obywatelską, Warszawę Społeczną i Warszawę dobrze zarządzaną.

Kinga Jakubowska

Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe, okręg nr 7 (Rembertów, Wawer, Wesoła), lista nr 3, miejsce nr 2

Będąc we władzach wielu organizacji pozarządowych jestem uwrażliwiona na potrzeby tych organizacji z uwagi na ich ogromną rolę w realizacji wielu zadań , których nie chcą lub nie potrafią realizować politycy lub działający z ich "namaszczenia" urzednicy. W Polsce mamy wiele do nadrobienia w zakresie wspólpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Jestem wspólzałozycielem i członkiem Zarządu Fundacji Pomocna Dłoń, która jako pierwsza zbudowała wspólnie z rodzicami niepełmosprawnych Dzieci Dom Mieszkalno-Rehanilitacyjny w Warszawie Wawrze ul. Odrębna 10. W 2018 r. pożar zniszczył jego część i do dziś borykamy się z odbudową. Jestem wiceprezesem Światowego Kongresu Polaków i widzę możliwości lepszej partycypacji dzieki współpracy z organizacjami polonijnymi, aby dochodziło do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Widzę też potrzebę - jako była przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywatelskiej, reaktywowania tej Komisji z uwagi na potrzeby

Krystyna Krzekotowska

KW Konfederacja Bezpartyjni Samorządowcy

Chciałbym wzmocnić nie tylko trzeci sektor, ale w ogóle słuchanie mieszkańców. Chciałbym żeby mieszkańcy byli poważnie traktowani, konsultacje reklamowane i w godzinach możliwych do pogodzenia z pracą. Natomiast jako radny będę dostępny dla NGOsów i zawsze chętnie przyjmę zaproszenie do rozmowy.

Patryk Bernardelli

KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

Chciałbym, aby m.st. Warszawa wykazywało się lepszym zrozumieniem, wsparciem i zaufaniem dla podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Warto w tym celu przyglądać się dobrze działającym mechanizmom w innych miastach - np. za bardzo dobrą uchodzi współpraca władz Gdańska z organizacjami zajmującymi się tematyką LGBTQ+, wydaje się więc to model kooperacji warty rozważenia. Poza tym, istotne jest ograniczenie przeszkód formalnych, administracyjnych i biurokratycznych tworzonych przez samo Miasto, a także zapewnienie wsparcia o charakterze merytorycznym, zwłaszcza dla mniejszych organizacji. Oczywiście zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na wspieranie podmiotów społeczeństwa obywatelskiego także jest niezbędne. Przydatna będzie też zmiana formy konsultacji społecznych na bardziej regularne i otwarte spotkania, na których będzie realny dialog pomiędzy władzami, organizacjami oraz mieszkańcami. Miasto będzie mogło także na nich tłumaczyć wprowadzana przez siebie zmiany.

Dawid Zygmunt

KKW Lewica/ RM - OW 3, Mokotów/ 8

Skip to content